Referanseprosjekter

ABB, Drammen

Byggetrinn 1 i Kobbervik Næringspark, med kontor og produksjonslokale for ABB.

Bygget består av 3 skip på til sammen ca. 3600 m2 BTA. Prosjektet omfatter varme, sanitær, sprinkel, trykkluft og oljeholdig avløp. Veas Rør har levert komplette installasjoner, samt et teknisk rom bestående av varmepumpe med oppvarming fra energibrønner.

Vår kontraktspartner: Panelbygg AS
Ferdigstillelse: Vinter 2019

Proffen Hageby, Drammen

Proffen Hageby er trinn 1 i utbyggingen på Sundland i Drammen, som består av 24 rekkehus og 16 leiligheter.

Alle enheter er oppvarmet med gulvarme. I rekkehus er det levert boligsentraler med oppvarming via el-kjel, mens i punkthus er det oppvarming med gulvarme og forvarming av varmt tappevann via fjernvarme. Veas Rør har levert komplette sanitære installasjoner, varme og fullsprinkling av både rekkehus og leiligheter.

Vår kontraktspartner: Strøm Gundersen AS
Ferdigstillelse: 2019

Ullern flerbrukshall, Oslo

Ny flerbrukshall på Ullern, med garderober og fellesområder.

Veas Rør har levert sprinkling av bygget, gulvarme, radiatorer til oppvarming og komplette sanitære installasjoner. Vi har også levert vannbåren varme fra energisentral, som er basert på varmepumper med kollektor i brønner, samt systemer for sikring mot legionella.

Vår kontraktspartner: Kruse Smith Entreprenør AS
Ferdigstillelse: Vinter 2020

Rosthaug VGS, Åmot

Rehabilitering av undervisningsbygg og kantinebygg ved Rosthaug vgs. avd. Buskerud.

Som en del av prosjektet er det oppført et nybygg som binder de to eksisterende byggene sammen, samt et bygg som gir nytt inngangsparti til undervisningsbygget.

Veas Rør har levert komplette sanitære installasjoner og oppvarming av bygget med radiatorer. Det er bygd et nytt teknisk rom med energi fra fjernvarme, som også forsyner ytterligere 6 bygg med varme. Vi har også levert og montert kundesentraler for fjernvarme til 4 bygg.

Vår kontraktspartner: Peab Entreprenør AS
Ferdigstillelse: 2018

Bergerveien 24, Billingstad

Boligfelt med totalt 1600 boenheter som skal bygges ut i løpet av de neste årene.

Veas Rør har skrevet kontrakt på de første 50 rekkehusene og totalt 7 blokker, som skal bygges frem til 2021. Leveransen omfatter varme, sanitær og sprinkel til alle bygg, med tilhørende fjernvarmerør som collectorer mellom byggene. Det bygges også en parkeringskjeller under prosjektet som er full-sprinklet.

Vår kontraktspartner: Peab Entreprenør AS
Ferdigstillelse: 2021

Strømsø skole, Drammen

Strømsø skole består av 3 bygg, på til sammen 4 320 kvm. Deler av bygget er fra 1893.

Bygget ble totalrenovert og Veas Rør leverte komplette varme- og sanitære installasjoner i alle tre byggene. Oppvarmingen skjer via radiatorer med fjernvarme som kilde. Med bakgrunn i at dette er verneverdige bygg, måtte det gjøres en del tilpasninger og justeringer underveis på byggeplassen, for å kunne utføre prosjektet på en god og forsvarlig måte, uten å gå utenfor de rammer som lå til grunn for prosjektet.

Vår kontraktspartner: RVS AS
Ferdigstillelse: 2019

Aktiviteten, Solbergelva

Nybygg med omsorgsboliger over 2 etasjer.

Veas Rør har levert varme, sanitær og full-sprinkling av bygget. Oppvarmingen i boligene skjer via gulvarme i alle arealer. Det er levert komplett teknisk rom med vann-vann varmepumpe og tilhørende brønnpark. Utstyret er levert som hærverksikkert.

Vår kontraktspartner: Obas Entreprenør AS
Ferdigstillelse: 2019

Engersand Havn, Drammen

Boliger i luksussegmentet, bestående av 2 leilighetsbygg og 22 eneboliger.

Veas Rør har levert gulvvarme, sanitær og sprinkel. Prosjektet har relativt høy standard og mange tilvalg. Det er bygget to komplette tekniske sentraler med varmepumper. Under leilighetsbyggene er det en p-kjeller som er full-sprinklet.

Vår kontraktspartner: Asker Entreprenør/ Block Watne
Ferdigstillelse: 2020

Kolsås leir, Bærum

Nytt kasernebygg, for Forsvarsbygg.

Veas Rør er valgt som underleverandør på varme og sanitær. Bygget varmes opp via fjernvarme med radiatorer i fellesarealer og på kasernerom. Vi leverer også komplette sanitære installasjoner, samt teknisk sentral med tilhørende fjernvarmerør, fjernvarmesentral og forvarming av varmt tappevann og ventilasjon.

Vår kontraktspartner: Asker Entreprenør AS
Ferdigstillelse: 2020

Linnesstranda, Lier/Drammen

Nytt boligfelt med 14 eneboliger.

Veas Rør har levert komplette sanitære installasjoner og gulvarme i boligene, som er oppvarmet av ferdige boligsentraler med el-kolbe.

Vår kontraktspartner: Mesterhus AS
Ferdigstillelse: 2018

Nordre Jarlsberg Brygge, Sande

Leiligheter med høy standard, i bygg Q.

Veas Rør er valgt som underleverandør på sprinkel, varme og sanitær.  Vi har levert gulvarme oppvarmet via fjernvarme, full-sprinkling innstøpt i dekker og komplette sanitære installasjoner

Vår kontraktspartner: Alento AS
Ferdigstillelse: 2020

Støperigata, Hokksund

27 nye leiligheter sentralt i Hokksund.

Veas Rør har levert avtrekksvarmepumper for ventilering i leiligheter, oppvarming med gulvarme og forvarming av varmt tappevann. Hele bygget, inkludert parkeringskjeller, er full-sprinklet.

Vår kontraktspartner: RVS AS
Ferdigstillelse: 2020

Øren flerbrukshall, Drammen

Idrettshall på 2300 kvm. med tilhørende garderober, for Drammen Eiendom.

Veas Rør har levert oppvarming i bygget via gulvarme, radiatorer og strålevarme i hallen. Det er boret ny brønnpark med varmepumpe i teknisk rom, for oppvarming av bygg og forvarming av varmt tappevann. Vi har også levert komplette sanitærinstallasjoner, med automatisk legionellasikring.

Vår kontraktspartner: Peab Entreprenør AS
Ferdigstillelse: 2017

Meierihagen / Vestsideveien 121, Lier

Meierihagen var opprinnelig et gammelt trebygg, som tidligere huset Egge Meieri. Eiendommen er bygget om til 16 moderne leiligheter.

I dette prosjektet har vi vært involvert helt fra forprosjektfasen, med beregninger og prosjektutvikling. Vi har levert komplett sanitær og varme til alle leiligheter. Oppvarming av leiligheten foregår via gulvarme og radiatorer, med et teknisk rom som innehar to luft-vann varmepumper, som også forarmer varmt tappevann.

Vår kontraktspartner: Brekkelia AS
Ferdigstillelse: 2017

Noen av våre kunder

Vi har mange kunder og samarbeidspartnere som vi gjennom flere år har utviklet et godt samarbeid med. Verdien av å kjenne hverandre og ha felles erfaringer og referansepunkter, skal ikke undervurderes. Dette er noen av kundene vi er stolte av å jobbe for.

Noen av våre kunder

Vi har mange kunder som vi gjennom flere år har utviklet et godt samarbeid med. Verdien av å kjenne hverandre og ha felles erfaringer og referansepunkter, skal ikke undervurderes. Dette er noen av kundene vi er stolte av å jobbe for.­

Be om møte eller befaring!

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  EPOSTADRESSE *

  TELEFON

  EMNE

  HVA VIL DU SNAKKE MED OSS OM?