Prosjekt

Vi utfører prosjekter for nye industribygg, næringsbygg og leiligheter, samt restaurering og oppgradering i eksisterende bygg. Vi vurderer hvert enkelt prosjekt basert på kompleksitet, og vi organiserer og tilpasser oss etter prosjektets omfang og karakter.

Vi har kompetanse på varme, sanitær, kjøling, sprinkel og gass. Vi gjennomføre prosjekter etter oppdragsgiveres underlag og beskrivelser, men vi har også kompetanse til å bistå med å utvikle prosjektet og finne de beste løsningene sammen med kunden. Vi utførere prosjektering med egne ressurser, men vi har også et tett samarbeid med rådgivende ingeniørmiljøer som bistår med prosjektering.

Service og vedlikehold er viktig for å opprettholde god drift gjennom hele byggets levetid. Vi tilbyr derfor alltid serviceavtaler på vedlikehold når prosjektet er sluttført.

Bolig

Årlig gjennomfører vi rør- og sanitæranlegg i 50 til 80 nye eneboliger. Våre kunder er både faste boligbyggere og privatpersoner.

Veas Rør har et eget team som kun jobber i dette segmentet. Dette er rørleggere som har opparbeidet kompetanse og erfaring som er spesielt viktig i disse prosjektene. Ikke minst vet vi at en tett og god dialog med kunden er avgjørende for å sikre at vi leverer det kunden forventer. Vi har også et velutviklet system som håndterer tilvalg. Det sikrer at alle endringer blir tatt hånd om på en ryddig måte, og at dette blir gjennomført som avtalt. Håndverksmessig kvalitet er en selvfølge, men vi vet at fornøyde kunder fordrer god oppfølging gjennom hele byggeprosessen.

Vi tar på oss prosjekter i boliger i nedre Buskerud, nordre Vestfold, Asker og Bærum.

Service

Vår serviceavdeling utfører alt av små og store serviceoppdrag for offentlige, bedrifter og private.

Vi tilbyr alt fra ikke-planlagte hasteoppdrag, til årlige serviceavtaler og driftsavtaler på vedlikehold. Godt vedlikehold av bygg og utstyr er viktig. Her ønsker vi å bidra til at våre kunder skal ligge i forkant, for å redusere sjansen for driftsfeil og lekkasjer. Foruten generell fagkunnskap, har våre servicearbeidere god kunnskap om lover og regler. De kan derfor bidra som verdifulle og nyttige rådgivere.

Veas Rør har også egne ansatte som innehar FG godkjenning for service på sprinkelanlegg, samt at vi har samarbeidspartnere som kan gjennomføre FG kontroll.

Rammeavtaler

Veas Rør har rammeavtaler som et uttalt satsningsområde. Vi har i dag avtaler med flere faste næringskunder og kommuner.

For oss er nærhet til kunden viktig. Alle våre kunder får derfor faste personer å forholde seg til, b­­åde saksbehandler og utførende rørlegger. Det sikrer at de som kommer på byggene vil opparbeide seg kunnskap om anleggene og kjennskap til oppdragsgiver. Dette mener vi bidrar til å redusere graden av oppfølging som må gjøres fra kundens side, samt at vi kan gi bedre råd og hjelp, basert på våre erfaringer om bygget og kundens ønsker.

Vi har som ambisjon å øke mengden rammeavtaler, både hos selskaper som selv driver utbygging, og for selskaper som drifter byggene.

Noen av våre kunder

Vi har mange kunder og samarbeidspartnere som vi gjennom flere år har utviklet et godt samarbeid med. Verdien av å kjenne hverandre og ha felles erfaringer og referansepunkter, skal ikke undervurderes. Dette er noen av kundene vi er stolte av å jobbe for.

|  VÅR VIRKSOMHET BIDRAR TIL BEDRE MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

VÅR VIRKSOMHET BIDRAR TIL BEDRE MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Noen av våre kunder

Vi har mange kunder som vi gjennom flere år har utviklet et godt samarbeid med. Verdien av å kjenne hverandre og ha felles erfaringer og referansepunkter, skal ikke undervurderes. Dette er noen av kundene vi er stolte av å jobbe for.­

Kan dette være interessant?
Fyll ut og send inn skjemaet under

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  EPOSTADRESSE *

  TELEFON

  SKRIV KORT DET DU ØNSKER?

  Du får en bekreftelse på epost, som du kan svare på med CV/Søknad.